Biblioteka energetske efikasnosti

19. Februar 2013
image

EE Biblioteka se sastoji od sedam edukativnih publikacija koje objašnjavaju sve od osnova do tehničkih detalja u vezi sa štednjom energije, energetskom efikasnosti i upravljanjem energijom, te je namjenjena najširoj publici – od mladih osoba koje se prvi put sreću sa ovim temama do stručnjaka koji rade u energetskom sektoru.

Sve publikacije EE Biblioteke su pisali stručnjaci na raznim poljima energetske efikasnosti. Predstavljaju korisne reference i izvor informacija za sve one zainteresovane za energetsku efikasnost kao i one koji se profesionalno bave ovom materijom.

  Preuzmite dokument
  • 200 EE savjeta - kako efikasnije koristiti energiju, živjeti kvalitetnije i plaćati manje BHS
  • Prihvatite izazov težak jednu tonu CO2 BHS
  • Vodič kroz Zeleni ured - Priručnik BHS
  • Vodič kroz Zeleni ured - Radna knjiga BHS
  • Priručnik za provođenje energetskih pregleda zgrada BHS
  • Priručnik za sedmičnu i dnevnu analizu i interpretaciju podataka o potrošnji energije BHS
  • Priručnik za upravljanje energijom u gradovima, kantonima i općinama BHS
  • Ekonomska i finansijska analiza projekata energijske efikasnosti BHS
  • Vlastita procjena lokalne zajednice u vezi motivisanosti za projekte energetske efikasnosti. BHS
  Preuzmite dokument
  • Biblioteka energetske efikasnosti BHS