Inhimillisen kehityksen raportti 2013

15 maalis 2013

image

Eilen 14. maaliskuuta 2013 Meksikossa julkaistussa YK:n kehitysohjelma UNDP:n Inhimillisen kehityksen raportissa 2013 Etelän nousu: Inhimillinen edistyminen monimuotoisessa maailmassa tarkastellaan globaalissa dynamiikassa tapahtuneen muutoksen taustalla olevia syitä, nopeasti nousevia kehittyviä maita sekä näiden muutosten vaikutuksia inhimilliseen kehitykseen.

Etelä kehittyy ennennäkemättömällä vauhdilla nostaen satoja miljoonia ihmisiä pois köyhyydestä ja liittäen miljardeja muita uuteen globaaliin keskiluokkaan

Elintason nousu on ulottunut niin sanottujen vuosituhannen alun talousvetureiden (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina) lisäksi nouseviin talouksiin Bangladeshiin, Chileen, Ghanaan, Indonesiaan, Malesiaan, Mauritiukselle, Meksikoon, Korean tasavaltaan, Ruandaan, Thaimaahan, Turkkiin, Ugandaan ja Vietnamiin. Raportin mukaan nämä saavutukset johtuvat suurilta osin investoinneista koulutukseen, terveys- ja sosiaaliohjelmiin sekä avoimeen osallistumiseen nykyaikaisessa verkostoituneessa maailmassa.

Tämä kaikki merkitsee syvällistä muutosta sekä etelässä että pohjoisessa. Etelän maiden välinen yhteistyö lisääntyy ja alueelliset sekä kahdenväliset instituutiot palvelevat tarpeita, joita hoitivat aiemmin sellaiset maailmanlaajuiset organisaatiot kuten Maailmanpankki, Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ja jopa Yhdistyneet kansakunnat (YK). Kaikkien näiden organizaatioiden on sopeuduttava muutoksiin ja muututtava edustavammiksi mikäli ne haluavat pysyä merkityksellisinä myös 2000-luvun maailmassa.

Maailmalla on yhä edessään vakavia ja pitkäaikaisia haasteita kuten ikääntyminen, ympäristöön kohdistuvat paineet, sosiaalinen eriarvoisuus ja kansalaisyhteiskunnan osallistaminen. Nämä haasteet vaativat sekä kansallisia että maailmanlaajuisia ratkaisuja mikäli maat haluavat säilyttää vauhtinsa inhimillisen kehityksen edistämisessä.

Vuoden 2013 raportti sisältää myös päivitetyn version inhimillisen kehityksen indeksistä (HDI). Inhimillisen kehityksen indeksi mittaa maiden saavutuksia tulotason, terveyden ja koulutuksen saralla.

Lue ja  lataa raportti sekä muuta lähdemateriaalia ja erityistä alueellista tietoa ilmaiseksi osoitteessa: http://hdr.undp.org

Raportista: Vuosittain julkaistava Inhimillisen kehityksen raportti on toimituksellisesti itsenäinen YK:n kehitysohjelma UNDP:n toimeksiantama kustanne. Saadaksesi vuoden 2013 raportin kokonaisuudessaan kymmenellä kielellä, sekä muuta lähdemateriaalia sen indekseistä ja erityistä alueellista tietoa, vieraile osoitteessa: http://hdr.undp.org

Inhimillisen kehityksen indeksistä (HDI): HDI on julkaistu vuosittain aina vuodesta 1990 ja ensimmäisestä Inhimillisen kehityksen raportista lähtien, jolloin indeksi haastoi ensimmäistä kertaa puhtaasti taloudelliset, bruttokansantuotteen kaltaiset, mittaukset kansallisesta kehityksestä. Taulukossa 1 esitetyt HDI sijoitukset lasketaan vuosittain käyttäen uusimpia kansainvälisesti vertailukelpoisia tietoja terveydestä, koulutuksesta ja tuloista. Aiemmat HDI arvot ja saavutukset on myös laskettu uudelleen käyttäen samoja päivitettyjä aineistoja sekä nykyisiä menetelmiä (katso Tilastot: taulukko 2). Vuoden 2013 HDI saavutuksia ja arvoja ei voida siis suoraan verrata aiemmissa Inhimillisen kehityksen raporteissa esitettyihin tilastoihin. Vuoden 2013 indeksit kattavat 187 maata ja aluetta. Tietojen saatavuuden rajoituksista johtuen indeksiä ei ole saatavilla kahdeksasta maasta (Marshallinsaaret, Monaco, Nauru, Kansan demokraattinen Korean tasavalta, San Marino, Somalia, Etelä-Sudan ja Tuvalu).