UNDP Başkanı: “Eşitsizlikle mücadele, yoksullukla mücadelenin anahtarıdır”

01 Şub 2014

UNDP Başkanı Helen Clark, London School of Economics’te verdiği Uluslararası Kalkınma dersinde eşitsizliğin ülkelerin kalkınmasına engel oluşturduğunu ve buna rağmen bu konuda çok az ilerleme kaydedildiğini söyledi.


Yeni Ufuklar - Helen Clark: “Ekonomik dışlanma, siyasi dışlanma ile birleşince tehlikeli bir karışım meydana getiriyor. Son yıllarda şahit olduğumuz ayaklanmalar da bunu gösteriyor. Buna rağmen farklı biçimlerdeki eşitsizlikle mücadele için çok az bir gelişme gösterildi,” dedi.

Helen Clark sözlerine şöyle devam etti: “Kanıtlar gösteriyor ki, gelir eşitsizliği uzun vadede büyümeyi engelliyor. Daha zayıf sağlık göstergelerine, siyasi istikrarsızlığa, daha fazla şiddete ve sosyal birliğin bozulmasına neden oluyor. Aynı zamanda gelir eşitsizliği, etkili reformlar için gereken kolektif karar alma kapasitesine de zarar veriyor.”

Küresel gelir eşitsizliği hala çok yüksek.

Dünya nüfusunun yüzde 8’i toplam gelirin yarısına sahipken, nüfusun yüzde 92’si toplam gelirin ancak diğer yarısını kazanabiliyor.

Oxfam International tarafından yayımlanan rapora göre, dünyanın en zengin 85 kişisi, dünya nüfusunun daha yoksul olan yarısı ile aynı servete sahip.

Helen Clark, “Bu dağılım, hem adaletsiz olduğu hem de kalkınmayı sekteye uğrattığı için küresel sivil toplum tarafından kabul edilemez görülüyor,” dedi. etti.

Sadece sağlık, eğitim ve gelir konularında ülkelerin başarılarını değil bunların dağılımlarını da hesaba katan Eşitsizliğe uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi’nin göz önüne alan 2013 İnsani Gelişme Raporu, eşitsizlik nedeniyle insani gelişmenin yüzde 23 oranında kayba uğradığını belirtiyor.

Helen Clark, yalnızca sosyal politikalarla değil, aynı zamanda kapsayıcı ve iş olanaklarını artıran bir büyüme ve ticaretten finansa pek çok alanda, iklim değişikliği de gözetilerek daha adil uluslararası kurallarla eşitsizliğin azaltılabileceğini söyledi.

Clark, uluslararası topluluk tarafından oluşturulan yeni 2015 sonrası kalkınma hedeflerinin ve dünyanın dört bir tarafındaki insanların isteklerinin dikkate alınmasının, eşitsizlikle mücadelede ve kalkınmanın sağlanmasında etkili olabileceğini söyledi.

“Önümüzdeki 15 yıl için küresel sürdürülebilir kalkınma gündemi belirlenecek. Bu süreçte, insani gelişme sağlanırken yoksulluğun her boyutuyla giderilmesi, eşitliğe ulaşılması, doğanın sınırları içinde yaşamın sağlanması için kararlı atılımlara ihtiyacımız var.”

Helen Clark’ın LSE’de yaptığı konuşmasının tam metni için tıklayın.

 

 

 

/

Diğer Yeni Ufuklar haberlerini okumak için: www.yeniufuklar.info/tr