UNDP ve Türk hükümeti, afet riski azaltımı konusunda işbirliği yapıyor

07 Şub 2014

image

UNDP ve Türk Hükümeti, afet riski azaltımı konusundaki işbirliğini güçlendirmek için ‘İşbirliği Protokolü’ imzaladı. Afet riski azaltımı Türkiye için çok önemli bir kalkınma meselesi çünkü son 60 yılda afetlerin neden olduğu ekonomik kayıplar, gayrisafi milli hâsılanın yüzde 3’üne tekabül ediyor.

Ankara – İşbirliği Protokolü’nün imza töreni, bugün Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) ev sahipliğinde düzenlendi.

Törende açılış konuşmalarını UNDP’nin Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Cihan Sultanoğlu ve AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay yaptı.

Afet yönetimi ile ilgili bilgi ve deneyim paylaşımı

Afet riski azaltımı Türkiye için önemli bir kalkınma meselesi.

Ülkede 1950’den bu yana, sadece depremlerde yaklaşık 34 bin kişi hayatını kaybetti ve son 60 yılda afetlerin neden olduğu ekonomik kayıplar ülkenin gayrisafi milli hâsılasının yüzde 3’üne tekabül ediyor.

AFAD da, 2013-2017 Stratejik Planı’nda ‘afetlere dayanıklı bir toplumu’ hedefliyor.

Afet riski azaltımı aynı zamanda UNDP ve Türk Hükümeti’nin Mart 2011’de imzaladığı Ortaklık Çerçeve Anlaşması’nda belirtilen işbirliği alanlarından da biri.

Bu nedenle, AFAD ve UNDP’nin birlikte hazırladığı İşbirliği Protokolü de afet riski azaltımında ortak çalışma alanları konusundaki diyalogu ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Protokolde UNDP ve AFAD’ın bu konudaki işbirliği alanları belirleniyor.

İşbirliği alanları arasında afet yönetimi, afet riski azaltımı, erken uyarı ve erken müdahale de yer alıyor.

İmzalanan protokol ile birlikte UNDP ve AFAD, bütünleşmiş afet ve acil durum yönetiminin iyileştirilmesine destek vermeyi amaçlayan girişimler konusunda farkındalığın artırılması ve afet ve acil durum yönetiminin her aşamasında sistemli bir yaklaşımın iyileştirilmesine destek verilmesi gibi konularda da işbirliği yapacak.

UNDP Türkiye hakkında: Lütfen internet sitemizi ziyaret edin: www.tr.undp.org


(Son)